Епизод 123 – част 2 – TypeScript

Разговор с Метин Акат на тема TypeScript

Директен линк към част 2 (mp3)

Епизод 108 – част 2 – Angular

Разговор с Минко Гечев на тема Angular

Директен линк към част 2 (mp3)

Angular
guess
revive

April 2019 SofiaJS Meetup : New Generation Angular Rendering and Tooling

Епизод 83 – част 2 – TypeScript 2 и Flow

Разговор с Борис Янков за TypeScript и Flow

Директен линк към част 2 (mp3)

Епизод 19 – част 2 – TypeScript

Директен линк към част 2 (mp3) (ogg)

Definitely Typed (repository с type дефиниции на популярни JS библиотеки) – https://github.com/borisyankov/DefinitelyTyped
Официален сайт на TypeScript – http://www.typescriptlang.org/

Епизод 1

Това е пилотният епизод на Nerds2Nerds записан на 20.05.2013. В него техническата тема е езици, които се компилират до JavaScript (Java GWT, Script#, CoffeeScript, Dart, TypeScript). Техническата тема започва на 40:30 в случай, че искате да прескочите коментара на новините.

 

Директен линк към епизод 1 (mp3) (ogg)

Може да прочетете повече и евентуално да пробвате Dart в браузъра на официалния сайт на Dart.

Може да научите повече и да пробвате TypeScript в браузъра на официалния сайт на TypeScript.