Епизод 55 – част 2 – Nim

Разговор със Захари Караджов – един от основните разработчици на езика Nim

Директен линк към част 2 (mp3) (ogg)