Списък с епизоди

Епизод 142 – част 2 записан на 19.11.2023 с тема .NET 8
Епизод 142 – част 1 (новини) записан на 19.11.2023
Епизод 141 – част 2 записан на 22.09.2023 с тема Зелени/виртуални нишки
Епизод 141 – част 1 (новини) записан на 22.09.2023
Епизод 140 – част 2 записан на 20.05.2023 с гост Метин Акат с тема Технологични предсказания
Епизод 140 – част 1 (новини) записан на 20.05.2023 с гост Метин Акат
Епизод 139 – част 2 записан на 18.02.2023 с гост Неделчо Ганчовски с тема Calcpad
Епизод 139 – част 1 (новини) записан на 18.02.2023 с гост Неделчо Ганчовски
Епизод 138 – част 2 записан на 07.01.2023 с гост Захари Караджов с тема дебъгъри
Епизод 138 – част 1 (новини) записан на 07.01.2023 с гост Захари Караджов
Епизод 137 – част 2 записан на 12.11.2022 с гост Eйдриън Уейн (Александър Султанов) с тема книги-игри
Епизод 137 – част 1 (новини) записан на 12.11.2022 с гост Eйдриън Уейн (Александър Султанов)
Епизод 136 – част 2 записан на 02.07.2022 с гост Стефан Кънев с тема Vim и Neovim
Епизод 136 – част 1 (новини) записан на 02.07.2022 с гост Стефан Кънев
Епизод 135 – част 2 записан на 27.03.2022 с гост Димитър Цапрев с тема Lifeslide
Епизод 135 – част 1 (новини) записан на 27.03.2022 с гост Димитър Цапрев
Епизод 134 – част 2 записан на 09.01.2022 с тема обзор на 2021
Епизод 134 – част 1 (новини) записан на 09.01.2022
Епизод 133 – част 2 записан на 27.11.2021 с тема Metaverse
Епизод 133 – част 1 (новини) записан на 27.11.2021
Епизод 132 – част 2 записан на 02.10.2021 с тема C# 10.0 и .NET ? 6
Епизод 132 – част 1 (новини) записан на 02.10.2021
Епизод 131 – част 2 записан на 10.07.2021 с гост Захари Караджов с тема Ethereum 2.0 и Nimbus
Епизод 131 – част 1 (новини) записан на 10.07.2021 с гост Захари Караджов
Епизод 130 – част 2 записан на 20.06.2021 с гост DEST с тема Дигитално визуално изкуство (рисуване, анимация…)
Епизод 130 – част 1 (новини) записан на 20.06.2021 с гост DEST
Епизод 129 – част 2 записан на 15.05.2021 с тема The Conspiracy
Епизод 129 – част 1 (новини) записан на 15.05.2021
Епизод 128 – част 2 записан на 06.03.2021 с тема идеите на Насим Талеб
Епизод 128 – част 1 (новини) записан на 06.03.2021
Епизод 127 – част 2 записан на 24.01.2021 с гост Юрий Георгиев с тема Blast Engine
Епизод 127 – част 1 (новини) записан на 24.01.2021 с гост Юрий Георгиев
Епизод 126 – част 2 записан на 31.10.2020 с тема Simpson’s Paradox
Епизод 126 – част 1 (новини) записан на 31.10.2020
Епизод 125 – част 2 записан на 19.09.2020 с тема IDisposable
Епизод 125 – част 1 (новини) записан на 19.09.2020
Епизод 124 – част 2 записан на 25.07.2020 с гост Мария Горинова с тема Probabilistic Programming
Епизод 124 – част 1 (новини) записан на 25.07.2020 с гост Мария Горинова
Епизод 123 – част 2 записан на 21.06.2020 с гост Метин Акат с тема TypeScript
Епизод 123 – част 1 (новини) записан на 21.06.2020 с гост Метин Акат
Епизод 122 – част 2 записан на 28.05.2020 с тема бъдещето на .NET
Епизод 122 – част 1 (новини) записан на 28.05.2020
Епизод 121 – част 2 записан на 09.05.2020 с тема Garbage Collection
Епизод 121 – част 1 (новини) записан на 09.05.2020
Епизод 120 – част 2 записан на 15.04.2020 с тема Java 14
Епизод 120 – част 1 (новини) записан на 15.04.2020
Епизод 119 – част 2 записан на 29.02.2020 с гост Божидар Божанов с тема LogSentinel
Епизод 119 – част 1 (новини) записан на 29.02.2020 с гост Божидар Божанов
Епизод 118 – част 2 записан на 18.01.2020 с гост Панайот Цанков с тема разработка за VR
Епизод 118 – част 1 (новини) записан на 18.01.2020 с гост Панайот Цанков
Епизод 117 – част 2 записан на 14.12.2019 с гости Калоян Начев и Филип Славов с тема разработка на игри и Phoenix Point
Епизод 117 – част 1 (новини) записан на 14.12.2019 с гости Калоян Начев и Филип Славов
Епизод 116 – част 2 записан на 24.11.2019 с тема C# 8
Епизод 116 – част 1 (новини) записан на 24.11.2019
Епизод 115 – част 2 записан на 13.10.2019 с гост Ивайло Кенов с тема My Tested ASP.NET
Епизод 115 – част 1 (новини) записан на 13.10.2019 с гост Ивайло Кенов
Епизод 114 – част 2 записан на 21.09.2019 с гост Ради Атанасов с тема .NET Core 3 и ASP.NET Core 3
Епизод 114 – част 1 (новини) записан на 21.09.2019 с гост Ради Атанасов
Епизод 113 – част 2 записан на 01.09.2019 с тема SOLID принципи
Епизод 113 – част 1 (новини) записан на 01.09.2019
Епизод 112 – част 2 записан на 15.06.2019 с гост Пламен Баталски с тема Tor
Епизод 112 – част 1 (новини) записан на 15.06.2019 с гост Пламен Баталски
Епизод 111 – част 2 записан на 25.05.2019 с гост Стефан Добрев с тема React Native
Епизод 111 – част 1 (новини) записан на 25.05.2019 с гост Стефан Добрев
Епизод 110 – част 2 записан на 12.05.2019 с тема Правилният начин да правим REST
Епизод 110 – част 1 (новини) записан на 12.05.2019
Епизод 109 – част 2 записан на 14.04.2019 с гост Дмитри Александров с тема Microservices в еnterprise
Епизод 109 – част 1 (новини) записан на 14.04.2019 с гост Дмитри Александров
Епизод 108 – част 2 записан на 23.03.2019 с гост Минко Гечев с тема Angular
Епизод 108 – част 1 (новини) записан на 23.03.2019 с гост Минко Гечев
Епизод 107 – част 2 записан на 03.03.2019 с тема Рискове при използването на third party библиотеки
Епизод 107 – част 1 (новини) записан на 03.03.2019
Епизод 106 – част 2 записан на 19.01.2019 с тема Unit Testing Anti-Patterns
Епизод 106 – част 1 (новини) записан на 19.01.2019
Епизод 105 – част 2 записан на 27.12.2018 с тема Какво са sum, product и pi types?
Епизод 105 – част 1 (новини) записан на 27.12.2018
Епизод 104 – част 2 записан на 24.11.2018 с гост Тодор Караиванов с тема EOS
Епизод 104 – част 1 (новини) записан на 24.11.2018 с гост Тодор Караиванов
Епизод 103 – част 2 записан на 21.10.2018 с тема Дистрибутираните Транзакции – Айсбергите на Microservices
Епизод 103 – част 1 (новини) записан на 21.10.2018
Епизод 102 (новини) записан на 29.09.2018
Епизод 101 – част 2 записан на 01.09.2018 с тема Стратегии за организиране на код
Епизод 101 – част 1 (новини) записан на 01.09.2018
Епизод 100 – част 2 записан на 29.07.2018 с гост Иван Ванков с тема Hyperledger
Епизод 100 – част 1 (новини) записан на 29.07.2018 с гост Иван Ванков
Епизод 99 (новини) записан на 24.06.2018
Епизод 98 (новини) записан на 13.05.2018
Епизод 97 – част 2 записан на 25.03.2018 с гост Радослав Станков с тема GraphQL
Епизод 97 – част 1 (новини) записан на 25.03.2018 с гост Радослав Станков
Епизод 96 – част 2 записан на 11.02.2018 с гост Леон Анави с тема Автоматизация на дома и IoT
Епизод 96 – част 1 (новини) записан на 11.02.2018 с гост Леон Анави
Епизод 95 (новини) записан на 20.01.2018
Епизод 94 (новини) записан на 18.11.2017
Епизод 93 (новини) записан на 08.10.2017
Епизод 92 (новини) записан на 09.09.2017
Епизод 91 – част 2 записан на 23.07.2017 с гост Иво Георгиев с тема Ethereum, Smart Contracts, ICOs
Епизод 91 – част 1 (новини) записан на 23.07.2017 с гост Иво Георгиев
Епизод 90 (новини) записан на 08.07.2017
Епизод 89 (новини) записан на 21.05.2017
Епизод 88 – част 2 записан на 22.04.2017 с гост Стефан Кънев с тема Процеси за разработка на софтуер
Епизод 88 – част 1 (новини) записан на 22.04.2017 с гост Стефан Кънев
Епизод 87 – част 2 записан на 11.03.2017 с гост Мариян Маринов с тема Сигурни приложения
Епизод 87 – част 1 (новини) записан на 11.03.2017 с гост Мариян Маринов
Епизод 86 – част 2 записан на 04.02.2017 с гост Петър Манолов с тема Hadoop
Епизод 86 – част 1 (новини) записан на 04.02.2017 с гост Петър Манолов
Епизод 85 – част 2 записан на 18.12.2016 с гост Стоян Германов с тема JavaScript екосистема
Епизод 85 – част 1 (новини) записан на 18.12.2016 с гост Стоян Германов
Епизод 84 (новини) записан на 05.11.2016
Епизод 83 – част 2 записан на 15.10.2016 с гост Борис Янков с тема TypeScript 2 и Flow
Епизод 83 – част 1 (новини) записан на 15.10.2016 с гост Борис Янков
Епизод 82 – част 2 записан на 17.09.2016 с гост Венцислав Николов с тема Elixir
Епизод 82 – част 1 (новини) записан на 17.09.2016 с гост Венцислав Николов
Епизод 81 – част 2 записан на 21.08.2016 с гост Божидар Божанов с тема Електронно управление
Епизод 81 – част 1 (новини) записан на 21.08.2016 с гост Божидар Божанов
Епизод 80 (новини) записан на 19.06.2016
Епизод 79 (новини) записан на 04.06.2016
Епизод 78 – част 2 записан на 21.05.2016 с гост Иван Йонков с тема Kotlin
Епизод 78 – част 1 (новини) записан на 21.05.2016 с гост Иван Йонков
Епизод 77 – част 2 записан на 19.04.2016 с гост Ивайло Коралски с тема Project Elea
Епизод 77 – част 1 (новини) записан на 19.04.2016 с гост Ивайло Коралски
Епизод 76 (новини) записан на 27.03.2016
Епизод 75 (новини) записан на 28.02.2016
Епизод 74 (новини) записан на 13.02.2016
Епизод 73 – част 2 записан на 30.01.2016 с гост Васил Дичев с тема Akka
Епизод 73 – част 1 (новини) записан на 30.01.2016 с гост Васил Дичев
Епизод 72 – част 2 записан на 23.12.2015 с тема Star Wars
Епизод 72 – част 1 (новини) записан на 23.12.2015
Епизод 71 (новини) записан на 29.11.2015
Епизод 70 – част 2 записан на 14.11.2015 с гост Ради Атанасов с тема ASP.NET 5
Епизод 70 – част 1 (новини) записан на 14.11.2015 с гост Ради Атанасов
Епизод 69 (новини) записан на 31.10.2015
Епизод 68 – част 2 записан на 18.10.2015 с гост Иван Найденов с тема Асемблер
Епизод 68 – част 1 (новини) записан на 18.10.2015 с гост Иван Найденов
Епизод 67 (новини) записан на 03.10.2015
Епизод 66 (новини) записан на 22.09.2015
Епизод 65 (новини) записан на 06.09.2015
Епизод 64 записан на 22.08.2015 с гост Иван Донев с тема Индексиране на бази данни
Епизод 63 (новини) записан на 16.08.2015
Епизод 62 (новини) записан на 01.08.2015
Епизод 61 – част 2 записан на 11.07.2015 с гост Радослав Станков с тема React.js и Web Components
Епизод 61 – част 1 (новини) записан на 11.07.2015 с гост Радослав Станков
Епизод 60 (новини) записан на 28.06.2015
Епизод 59 (новини) записан на 13.06.2015
Епизод 58 (новини) записан на 31.05.2015
Епизод 57 (новини) записан на 17.05.2015
Епизод 56 последен епизод с Иван Ванков (gatakka)
Епизод 55 – част 2 записан на 04.04.2015 с гост Захари Караджов с тема Nim
Епизод 55 – част 1 (новини) записан на 04.04.2015 с гост Захари Караджов
Епизод 54 – част 2 записан на 28.03.2015 с гост Цветан Узунов с тема Open Hardware
Епизод 54 – част 1 (новини) записан на 28.03.2015 с гост Цветан Узунов
Епизод 53 (новини) записан на 15.03.2015
Епизод 52 (новини) записан на 08.03.2015
Епизод 51 (новини) записан на 22.02.2015
Епизод 50 (новини) записан на 08.02.2015
Епизод 49 – част 2 записан на 25.01.2015 с гост Стойко Тодоров с тема Game Development и Chaos Reborn
Епизод 49 – част 1 (новини) записан на 25.01.2015 с гост Стойко Тодоров
Епизод 48 (новини) записан на 14.12.2014
Епизод 47 записан на 30.11.2014 с гост gat3way с тема криптография
Епизод 46 (новини) записан на 23.11.2014
Епизод 45 (новини) записан на 09.11.2014
Епизод 44 (новини) записан на 25.10.2014
Епизод 43 (новини) записан на 19.10.2014
Епизод 42 (новини) записан на 28.09.2014
Епизод 41 – част 2 записан на 20.09.2014 с гост Живко Петьов с тема Xamarin
Епизод 41 – част 1 (новини) записан на 20.09.2014 с гост Живко Петьов
Епизод 40 (новини) записан на 14.09.2014
Епизод 39 – част 2 записан на 27.07.2014 с гост Стефан Кънев с тема Test Driven Development
Епизод 39 – част 1 (новини) записан на 27.07.2014 с гост Стефан Кънев
Епизод 38 – част 2 записан на 05.07.2014 с гост Найден Гочев с тема Java 8
Епизод 38 – част 1 (новини) записан на 05.07.2014 с гост Найден Гочев
Епизод 37 (новини) записан на 26.06.2014
Епизод 36 (новини) записан на 15.06.2014
Епизод 35 (новини) записан на 01.06.2014
Епизод 34 (новини) записан на 09.05.2014
Епизод 33 (новини) записан на 07.04.2014
Епизод 32 (новини) записан на 30.03.2014
Епизод 31 (новини) записан на 19.03.2014
Епизод 30 (новини) записан на 05.03.2014
Епизод 29 (новини) записан на 24.02.2014
Епизод 28 (новини) записан на 10.02.2014
Епизод 27 – част 2 записан на 03.02.2014 с гост Асен Божилов с тема JavaScript
Епизод 27 – част 1 (новини) записан на 03.02.2014 с гост Асен Божилов
Епизод 26 – част 2 записан на 21.01.2014 с гост Стефан Ставрев с тема Изкуствен интелект в игрите
Епизод 26 – част 1 (новини) записан на 21.01.2014 с гост Стефан Ставрев
Епизод 25 – част 2 записан на 24.11.2013 с гост Стефан Кънев с тема Clojure, Haskell
Епизод 25 – част 1 (новини) записан на 24.11.2013 с гост Стефан Кънев
Епизод 24 – част 2 записан на 10.17.2013 с гости Стоян Германов и Валентин Алексиев с тема хакерспейсове
Епизод 24 – част 1 (новини) записан на 10.17.2013 с гости Стоян Германов и Валентин Алексиев
Епизод 23 – част 2 записан на 10.11.2013 с тема Arduino и Raspberry Pi
Епизод 23 – част 1 (новини) записан на 10.11.2013
Епизод 22 – част 2 записан на 03.11.2013 с гост Емил Ивов с тема Jitsi
Епизод 22 – част 1 (новини) записан на 03.11.2013 с гост Емил Ивов
Епизод 21 (новини) записан на 21.10.2013
Епизод 20 – част 2 записан на 20.10.2013 с гост Христо Дешев с тема Linux Containers
Епизод 20 – част 1 (новини) записан на 20.10.2013 с гост Христо Дешев
Епизод 19 – част 2 записан на 13.10.2013 с гост Борис Янков с тема TypeScript
Епизод 19 – част 1 (новини) записан на 13.10.2013 с гост Борис Янков
Епизод 18 – част 2 записан на 06.10.2013 с тема LINQ
Епизод 18 – част 1 (новини) записан на 06.10.2013
Епизод 17 – част 2 записан на 29.09.2013 с гост Стефан Добрев с тема Icenium
Епизод 17 – част 1 (новини) записан на 29.09.2013 с гост Стефан Добрев
Епизод 16 – част 2 записан на 23.09.2013 с гост Даниел Радев с тема iOS флейм
Епизод 16 – част 1 (новини) записан на 23.09.2013 с гост Даниел Радев
Епизод 15 – част 2 записан на 16.09.2013 с гост Радослав Станков с тема iOS
Епизод 15 – част 1 (новини) записан на 16.09.2013 с гост Радослав Станков
Епизод 14 – част 2 записан на 08.09.2013 с гост Борис Филипов с тема Node.js
Епизод 14 – част 1 (новини) записан на 08.09.2013 с гост Борис Филипов
Епизод 13 – част 2 записан на 01.09.2013 с гост Максим Харизанов с тема F# и функционалното програмиране
Епизод 13 – част 1 (новини) записан на 01.09.2013 с гост Максим Харизанов
Епизод 12 записан на 25.08.2013 гост Михаил Иванчев с тема Cross-platform development с HaXe
Епизод 11 записан на 19.08.2013 гост Борислав „iboB“ Станимиров с тема Entity Component Systems
Епизод 10 записан на 11.08.2013 гост Божидар Божанов с тема ORM
Епизод 9 записан на 22.07.2013 гост Леон Анави с тема Tizen
Епизод 8 записан на 12.07.2013 гост Венци Попов с тема Windows Store
Епизод 7 записан на 28.06.2013 с тема async/await
Епизод 6 записан на 23.06.2013 с тема MongoDB
Епизод 5 записан на 16.06.2013 с гост gat3way с тема криптография
Епизод 4 записан на 09.06.2013 с тема asm.js
Епизод 3 записан на 02.06.2013 с гост Димитър Георгиев с Cloud платформи
Епизод 2 записан на 25.05.2013 с гост Георги Ракидов с тема разработка на игри, Xbox One, PS4
Епизод 1 записан на 20.05.2013 с тема езици които се компилират до JavaScript (Java GWT, Script#, CoffeeScript, Dart, TypeScript)